DAM® REAL CARBON TELE POLE

Teleskopski stupovi sličnog izgleda kao naši kompozitni ugljeni telepolovi, samo su u potpunosti napravili ugljik, kako bi bili još tanji, lakši i brži.

 TABLICA

56109 REAL CARBON TELE-POLE 3.00m 118cm 3 100g                    125,00 kn
56110 REAL CARBON TELE-POLE 4.00m 118cm 4                               186,00 kn
138g 56111 REAL CARBON TELE-POLE 5.00m 118cm 5 205g            239,00 kn
56112 REAL CARBON TELE-POLE 6.00m 118cm 6 304g                    324,00 kn
56113 REAL CARBON TELE-POLE 7.00m 118cm 7 414g                     399,00 kn

56109_real_carbon_tele-pole_3-00m_118cm_3_100g_